1. සමාවන්න. වෙබ් අඩවි‍යේ ඇති ලිපි බැලීමට හැකියාව ඇත්තේ සාමාජිකයන්ට පමණි. එබැවින් මෙතන ක්ලික් කර සාමාජිකත්වය ලබාගන්න. ගිණුමක් සාදන ආකාරය දැන ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
 2. තම ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා ෆෝරමයේ ලියාපදිංචිය සිදු කර ගත් අය හට ෆෝරමයට ලොග් විය නොහැකි බව ආරංචි විය. ඔබටත් එසේ සිදූ වී ඇත්නම් ඇත්නම් Forget password යන්න භාවිතා කර අලුත් password එකක් සාදාගෙන ලොග් වන්න. ගැටලුවක් පවතී නම් rulemax567@gmail.com වෙත email එකක් එවන්න.
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
ආයුබෝවන් Guest ඔබ කැමතිද අපගේ Security Services එක සමග එකතු වී වැඩ කරන්න එසේනම් මෙතනින් එන්න

Resources from Viper

 1. Viper
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  10
  Updated:
  Dec 31, 2016
 2. Viper
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  13
  Updated:
  Dec 31, 2016
 3. Viper
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  10
  Updated:
  Dec 31, 2016
 4. Viper

  MadSpot Shell Download 2016-12-31

  MadSpot Shell Download
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  24
  Updated:
  Dec 31, 2016
 5. Viper
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  18
  Updated:
  Dec 31, 2016
 6. Viper
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  13
  Updated:
  Dec 31, 2016
 7. Viper

  b374k-2.7.source 2016-12-31

  b374k-2.7.source
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  10
  Updated:
  Dec 31, 2016
 8. Viper
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  15
  Updated:
  Dec 31, 2016
 9. Viper

  Sri Mafia App Ver 1.0 2016-12-30

  Sri Mafia App Ver 1.0
  5/5, 2 ratings
  Downloads:
  20
  Updated:
  Dec 30, 2016
 10. Viper

  Zoom.lk Expolit 2016-12-11

  Zoom.lk Expolit
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  15
  Updated:
  Dec 11, 2016
 11. Viper

  Exploit Wordpress Arbitrary File Upload (Ghost Theme) 2016-12-02

  Exploit Wordpress Arbitrary File Upload (Ghost Theme)
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  13
  Updated:
  Dec 2, 2016
 12. Viper
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  16
  Updated:
  Nov 6, 2016
 13. Viper

  Gmail Password Phishing Tool 2016 2016-11-06

  Gmail Password Phishing Tool 2016
  5/5, 1 rating
  Downloads:
  30
  Updated:
  Nov 6, 2016
 14. Viper

  Facebook Pishing Tool 2016-11-06

  Facebook Pishing Tool 2016
  4/5, 1 rating
  Downloads:
  51
  Updated:
  Nov 6, 2016