1. සමාවන්න. වෙබ් අඩවි‍යේ ඇති ලිපි බැලීමට හැකියාව ඇත්තේ සාමාජිකයන්ට පමණි. එබැවින් මෙතන ක්ලික් කර සාමාජිකත්වය ලබාගන්න. ගිණුමක් සාදන ආකාරය දැන ගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.
 2. තම ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා ෆෝරමයේ ලියාපදිංචිය සිදු කර ගත් අය හට ෆෝරමයට ලොග් විය නොහැකි බව ආරංචි විය. ඔබටත් එසේ සිදූ වී ඇත්නම් ඇත්නම් Forget password යන්න භාවිතා කර අලුත් password එකක් සාදාගෙන ලොග් වන්න. ගැටලුවක් පවතී නම් rulemax567@gmail.com වෙත email එකක් එවන්න.
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
ආයුබෝවන් Guest ඔබ කැමතිද අපගේ Security Services එක සමග එකතු වී වැඩ කරන්න එසේනම් මෙතනින් එන්න

TUTORIAL Find a XSS vulnerable of Website | වෙබ්සයිට් එකක XSS vul හොයමු

Discussion in 'Hacking Tutorials' started by Elite_x, Oct 8, 2017.

 1. Elite_x

  Elite_x Moderator
  Staff Member Gold Member

  Messages:
  97
  Likes Received:
  96
  වෙබ්සයිට් එකක XSS vul හොයමු | Find a XSS vulnerable of Website

  Cross-site scripting (XSS) is a type of computer security vulnerability typically found in web applications. XSS enables attackers to inject client-side scripts into web pages viewed by other users. A cross-site scripting vulnerability may be used by attackers to bypass access controls such as the same-origin policy. Cross-site scripting carried out on websites accounted for roughly 84% of all security vulnerabilities documented by Symantec as of 2007. Bug bounty company HackerOne in 2017 reported that XSS is still a major threat vector. XSS effects vary in range from petty nuisance to significant security risk, depending on the sensitivity of the data handled by the vulnerable site and the nature of any security mitigation implemented by the site's owner.  Don't forget to Subscribe my Channel.
   
  #1
  Last edited by a moderator: Oct 11, 2017
  UKBoy001 likes this.

Share This Page